האיתור נעשה בנוזל הזרע Ejaculate או ברקמת אשכים מניתוח TESA/TESE,
תוך שימוש בטכנולוגיות הפרדה מתקדמות ובשיטת סריקה קפדנית בכל נפח הנוזל,
במיקרוסקופ ייעודי משוכלל, עם יכולות לשיפור ראות וקונטרס.

לצורך הזיהוי, פיתחנו מערכת זיהוי תאים אוטומטית הכוללת, מצלמת CCD ללכידת תמונה
ותוכנת מחשב לניתוח תמונות בזמן אמת **.
המחשב, במקביל וכגיבוי לסריקת חיפוש בעיניות המיקרוסקופ, מזהה את הזרע באופן אוטומטי
ומתריע עליו לבודק.
זרע שנמצא מסומן ומתועד במחשב לצורך הוצאתו מהדגימה.

** זוהי מערכת חדשנית המבוססת על בינה מלאכותית.