השירות יינתן לפציינטים שעברו בהתאם להנחיות ה- WHO סקר וירולוגי המקובל
במעבדות אנדרולוגיה ו- IVF.

הסקר כולל בדיקות מעודכנות מהשנה האחרונה, של צהבת מסוג B, ו- C ואיידס. להקפאה באסותא סופרם נדרשת גם בדיקת VDRL.