בסיום הסריקה כל אותם זרעים חיים שסומנו, מוצאים ע"י מכשיר מיקרומניפולטור מהדגימה
לאחת מ- 2 האפשרויות:

1. בחיפוש זרע טרי ליום השאיבה – לתוך צלחת IVF, להעברה במצב מוכן להמשך הפריה ב- ICSI ביחידת IVF.
החיפוש והוצאת התאים מתואמים להסתיים לזמן שאיבת הביציות.

2. בחיפוש להקפאה – לתוך TIP מבחנה, להקפאה ושימור בבנק הזרע בתה"ש או בבנק הזרע סופרם באסותא ת"א.