אנחנו חלוצים בארץ בפיתוח ויישום של הקפאת תאי זרע בודדים במבחנה, ללא חומר מהחי.
משנת 2008 יש לנו נסיון נצבר בטכנולוגיה עם הצלחות שהסתיימו בהריון ולידה.

הקפאת תאי הזרע הבודדים, אפשרית ב- 2 שיטות עיקריות:

1. ב- ZONA PELLUCIDA שהיא מעטפת ביצית המורכבת מגליקופרוטאינים ומרוקנת מתכולתה.
יתרונה – משמשת נפח סגור, הכולא את תאי הזרע לבל יתפזרו בתוך נוזל ההקפאה עם הפשרתו,
ומיתרת את הצורך בחיפוש נוסף.
חסרונה – יש חשש לחומר גנטי שנשאר בה לאחר ריקון התכולה, בנוסף, לעיתים היא נקרעת
בתהליך העבודה בעת ההקפאה.

2. בהתקן 'מקטין נפח' של TIP מבחנה.
ההתקן כולא את תאי הזרע בנפח נוזל קטן, המייתר את הצורך בחיפוש נוסף בעת ההפשרה.

אצלנו במעבדה עושים שימוש בשיטת ה- TIP מבחנה להקפאת תאי זרע בודדים, ללא החסרונות הנלווים
שפורטו לעייל.

הקפאה סופית למבחנות ושימורן נעשית בבנק הזרע בתל-השומר, או בבנק הזרע סופרם באסותא ת"א.