– הבדיקה אינה מכוסה ע"י קופ"ח.

– אם יש לך ביטוח פרטי או קבוצתי של הראל או הפניקס, הן מכסות

את עלות הבדיקה חלקי או מלא, תלוי בביטוח הספציפי שנעשה בחברה.