נוזל הזרע הוא תערובת של תאי זרע הנוצרים באשכים ומופרשים ליותרת האשך Epididymis,
אשר בזמן הפליטה מצטרפים אליהם נוזלים משלוש הבלוטות הנלוות:
– שלפוחיות הזרע Seminal Vesicles,
– הערמונית Prostate,
– בלוטות קאופר bulbourethral glands, ויחד מהווים את נוזל הזרע.

במקרה רפואי של אזוספרמיה לא חסימתית NOA, כאשר לא נמצאים זרעים בבדיקה
מיקרוסקופית רגילה, נדרש טיפול יותר קפדני בנוזלי הזרע וחיפוש, ממושך ומדוקדק,
על מנת למצוא את תאי הזרע הבודדים, אם הם קיימים, המצויים בנוזל.

אם נמצאו תאים חיים, ניתן לבודד אותם ולהשתמש בהם באחת מן השתיים:
1. טיפול מיידי באותו היום, ע"י העברת התאים ליחידת IVF לצורך הפרית ביציות האישה.
2. הקפאה ושימור בבנק זרע לצורך שימוש בעתיד.

חיפוש זרע נדיר בנוזל הזרע, הינו שלב נדרש לפני ניתוח אשכים TESA/TESE/MicroTESE.
מחד, אם נוצר זרע באשך ואין חסימה בדרך, הזרע יצא עם הנוזל וניתן יהיה למצוא ולבודד אותו.
מאידך, אם מתבצע ניתוח, זוהי פעולת פולשנית הפוגעת ברקמות האשך, וכרוכה בהרדמה.

חסרונה, אין ודאות שאותן רקמות שנלקחו מהאשך לסריקת חיפוש, הן דווקא מאזור שמייצר זרע.
בנוסף, כל אזור באשך ממנו הוצאו הרקמות, הוא אזור שלא ייצר יותר זרע. בניתוח MicroTESE שנעשה
בכל נפח האשך ההרס הוא מסיבי, ויכול להרוס לתמיד את האתרים היחידים שעוד מיצרים זרע.