בממוצע, ב- 40% מהמקרים אנחנו מוצאים זרע. בתוך מקרים אלו, הצלחנו לעיתים למצוא זרע
גם לגברים במקרים שהוגדרו כ"אבודים", לאחר שעברו ניתוח אשכים TESE/MicroTESE בו
לא נמצא להם זרע.

בסטטיסטיקה של 40% ההצלחה במציאת זרע אנחנו כוללים רק זרע חי המיועד לשימוש
כזרע טרי ביום השאיבה או, כזרע קפוא לשימור בבנק הזרע כגיבוי או לשימוש עתידי.
בשתי השיטות יש לנו הצלחות שהסתיימו בהריון ולידה.