מידע על פרוצדורות וניתוחי אשכים
http://www.maleinfertility.org/procedures

הקפאה ושימור בבנק הזרע בתל-השומר
בנק_הזרע/https://maternity.sheba.co.il

הקפאה ושימור בבנק הזרע אסותא סופרם
https://www.assuta.co.il/services/ivf/sperm_bank/assuta_superm

תוצאות הפריה והריון עם ICSI אצל גברים אזוספרמים
Palermo GD, et al. "Fertilization and pregnancy outcome with ICSI for azoospermic men". Hum. Reprod. (1999) 14 (3) : 741-748

הקפאה של תא זרע בודד
Cohen J ,et al. "Cryopreservation of single human spermatozoa". Hum Reprod. (1997) 12 : 994-1001